Silo Bunker Kaplama

  • Pms kaplama ile kaplanan silo ve bunkerler yapışmanın ortadan kalkması ile insan müdahalesini minimuma indirerek iş gücü tasarufu sağlar.

    Silo ve bunker kaplama yardımı ile Pms kaplama malzemesinin düşük sürtünme katsayısı nedeniyle sürekli akışkanlık sağlayarak silo ve bunker içerisinde malzeme birikmesini engeller.

    Pms kaplama malzemesi hijyenik bir malzeme olduğu için silo kaplama da kullanımı uygundur.